Het Coachtraject

 

Kennismaking

Wilt u meer weten, dan kunt u contact met me opnemen voor een kennismakingsgesprek. 

Deze kennismaking is vrijblijvend en kosteloos. 

 

Intakegesprek
Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt een intakegesprek van ruim een uur, bij voorkeur met beide ouders. 

Samen onderzoeken we wat precies de behoefte van jullie kind is en waarom hij doet wat hij doet. Dit doen we door achter het zichtbare gedrag te kijken. Vaak beschermen kinderen diepe gevoelens door bijvoorbeeld boos of teruggetrokken gedrag te laten zien. Deze bescherming is belangrijk voor ze. Gewoon negeren of andere opvoedtechnieken hebben dikwijls geen effect of alleen voor de korte termijn. Wanneer kinderen hun innerlijke kind sterker kunnen maken hebben zij deze bescherming niet meer zo nodig. 

 

 

Coaching

Hierna volgen een aantal sessies met uw kind , afgestemd op zijn/haar behoefte. We gaan aan de slag met verschillende methodes en materialen. Een sessie duurt meestal een uur en vindt indien mogelijk plaats bij u thuis. Een kind voelt zich in zijn eigen omgeving het meest op zijn gemak, daarbij wil ik graag de mensen die belangrijk zijn voor het kind erbij betrekken om het kind te ondersteunen.  

Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 4 tot 6 sessies. Tussentijds hebben we contact over het verloop van de coaching, hierbij  wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en/of hoeveel sessies nog zullen volgen.

 

Mocht de hulpvraag school gerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met de leerkracht en/of interne begeleider. Dit overleg ik eerst met u. Na afloop van het traject vindt een afrondend gesprek met u plaats. 

 

Samenspel tussen ouder en kind is heel belangrijk

Kindercoaching is zeer geschikt om uw kind weer op weg te helpen. Tegelijkertijd bent u als ouder een belangrijke en onmisbare schakel in het geheel. Wanneer u als ouder bereid bent een stap te nemen kan dat u zelf, uw kind en uw gezin veel opleveren.

 

  

Tarieven

 

o   Kennismakingsgesprek                            Gratis

o   Intakegesprek ouder(s)                              € 50,-

o   Coaching per sessie (1 uur)                       € 50,-

o   Evaluatiegesprek met ouders (1 uur)         € 50,-

 

Reiskosten buiten Zeist in overleg, binnen Zeist incl.

 

Vergoeding
Kindercoaching wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar.
Vanuit het PGB (Persoonsgebonden Budget) kan begeleiding betaald worden.

  

Annuleren
Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen die niet op tijd zijn, zullen in rekening worden gebracht.