Het Coachtraject

  

Wil je meer weten? Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Intakegesprek
Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt een intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders. 

 

Kindsessies

In deze sessies leert je kind: 

  • Zijn / haar vaardigheden en talenten ontdekken en hoe het deze in kan zetten om lastige situaties op te lossen.
  • Positief te denken en negatieve (zwarte) gedachten om te zetten naar helpende (gekleurde) gedachten.
  • Zich op een andere (helpende) manier te uiten als het boos, verdrietig of bang is. 

Ieder kind is natuurlijk anders maar de ervaring leert dat 3 å 4 sessies met je kind en 1 oudersessie meestal voldoende is en dat jij en je kind daarin genoeg handvatten hebben gekregen om zelf met lastige situaties om te gaan. Hierna volgt een evaluatiegesprek 

 

Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten en vindt, indien mogelijk, bij jullie thuis plaats, een kind voelt zich in zijn omgeving toch het meest op zijn gemak. Daarbij wil ik graag de mensen die belangrijk zijn voor het kind erbij betrekken om het kind te ondersteunen.

Aangezien faalangst vaak school gerelateerd is kan het zinvol zijn om, na overleg met jullie, een gesprek te hebben met de leerkracht. 

 

Na drie maanden zal ik contact opnemen om te kijken hoe het gaat en of er nog zaken zijn die extra aandacht nodig hebben.  

  

 

 

Tarieven Faalangsttraining 

 

  • Telefonische kennismaking             gratis
  • Intakegesprek / Evaluatiegesprek   € 50,-
  • 3 kindsessies / 1 oudersessie         € 50,- per sessie
  • In overleg:  gesprek leerkracht         € 50,- 

         

Tarieven zijn inclusief voorbereiding en verslaglegging.

Reiskosten buiten Zeist in overleg

 

Vergoeding
Kindercoaching wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar.
Vanuit het PGB (Persoonsgebonden Budget) kan begeleiding betaald worden.

  

Annuleren
Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen die niet op tijd zijn, zullen in rekening worden gebracht.