Wat is Blij met mij?

Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders. Een kindertraining die het zelfvertrouwen versterkt door de talenten van de kinderen centraal te stellen. Al 10 jaar lang is de kindertraining keer op keer vol, zijn ouders erg tevreden en zien we mooie positieve veranderingen bij kinderen.

 

Wat willen we met Blij met mij! bereiken?

- Ik gun mijn kind meer zelfvertrouwen.

- het zou zo fijn zijn als het beter lukt om vriendjes te maken.

- Hoe kan ik mijn kind begeleiden in moeilijke en nieuwe situaties?

- Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind weer blij is met zichzelf en zijn eigen talenten en kwaliteiten ziet en durft in te zetten?

 

Hoe pakken we het aan?

In de training “Blij met mij!” werken we aan meer zelfvertrouwen en veerkracht bij kinderen. Met een uitgebalanceerd programma, gebaseerd op 10 jaar ervaring, maken we plezier en leren we van en met elkaar. Kinderen en ouders gaan samen op weg en ontdekken hoe je anders kunt kijken naar jezelf. In deze training nemen we niet het (ongewenste) gedrag als uitgangspunt, maar kijken we áchter dit gedrag om aandacht te geven aan het authentieke kind. Kijken naar talenten, naar wat wél goed gaat, naar wie je echt bent. Dat waar je op kunt steunen als het even moeilijk gaat.

 

De officiële Blij met mij! training bestaat altijd uit 5 bijeenkomsten voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor de ouders en andere mensen uit de kring van je kind.

 

Hoe we samen optrekken met de ouders 

o   Vooraf is er met de ouders een kort telefonisch intakegesprek

o   Aan het eind van elke bijeenkomst is een moment met de ouders en kinderen samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun kind de komende week thuis kunnen voortzetten

o   Er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen

o   De laatste avond is bedoeld om te weten hoe de ouders de effecten van de training vast kunnen houden in het gezin

 

Gun je kind deze groei-ervaring!  

 

 De training kost €395,-. Daarbij is inbegrepen:

  • 5 Kinderbijeenkomsten van 2,5 uur  (inclusief materiaal, koekje, drankje)
  • 3 Ouderavonden van 2 uur
  • Telefonisch intake-gesprek
  • Tussentijdse evaluatie

 

De Blij met Mij training is ook individueel te volgen.

Komen de data en tijden van de groepstraining niet uit of wil je liever één op één aandacht voor je kind.  In vijf sessies van 1 uur gaat je kind aan de slag met de inhoud van groepstraining, passend bij het leerdoel van je kind. De  ouderavonden worden in overleg ingepland, zo kunnen jullie op jullie eigen tijd werken aan zelfvertrouwen en weerbaarheid.